کیهان فن تولید کننده تهویه صنعتی، هواکش سانتریفیوژ، هواکش حلزونی و سقفی صنعتی می باشد.

گارانتی تهویه و هواکش صنعتی

کیهان فن بهترین کیفیت انواع هواکش و تهویه صنعتی را تضمین می کند